Förändrings­kommunikation med kulturfokus

Vi på Another View jobbar med förändringskommunikation. Det hade varit praktiskt om det fanns en paketlösning att ta till som passade att applicera oavsett företag och oavsett förändring – men så lätt är det ju inte. Olika situationer kräver olika lösningar, och vilken lösning som passar bäst beror på det enskilda företagets interna kultur.

av | 17 maj 2019

Ibland när man talar om organisatoriska förändringar antas ett rent företagsekonomiskt perspektiv. Jag tror att när det kommer till förändring, och att kommunicera densamma, även kan vara bra att anamma ett humanistiskt perspektiv, att fokusera på kulturen.

Med det som utgångspunkt följer här nedan några korta tankar om hur jag tror att kommunikatörer och förändringsledare kan tänka kring förändring i stort.

Förändringsbenägna kulturer klarar sig bäst

Om man ser till kultur i bredare bemärkelse är det i regel de kulturer som är förändringsbenägna som lever vidare, de utvecklas. Statiska kulturer ersätts av något annat och glöms snart bort. I en värld som förändras i allt snabbare takt kan det vara någonting att ha i bakhuvudet – den som inte utvecklas, försvinner. Bygg därför företagskultur som baseras på att förändring är positivt och välkommet.

Inkludera mera

De som är med och skapar förändring är oftast samma personer som driver kultur framåt. Oavsett om det rör sig om lyckade konstnärer som Picasso eller stora företagsledare som Elon Musk så ligger mycket av deras framgång i att de äger förändringen och är en del av den.

Att det ofta är bättre att reagera proaktivt än reaktivt som företag stämmer i många situationer och så även när det kommer till förändring. Om medarbetare på ett företag eller ett mindre företag inom en koncern får vara med och driva förändringen och på så sätt forma framtiden så ger det en känsla av kontroll. Det är när folk känner att de förlorat kontrollen som osäkerhet uppstår. Just känslan av att sakna kontroll är en vanlig anledning till att medarbetare bemöter förändringar med motstånd.

Trots att vi upplever samma situation gör vi det förmodligen på olika sätt

All utveckling inom kulturen, vare sig det är en nydanande musikgenre eller ett nytt arbetssätt inom en företagsgrupp, upplevs på olika sätt av olika människor. Vi gillar olika saker och tycker olika om samma sak. Det tror jag är viktigt att komma ihåg i allt förändringsarbete: bara för att man är tydlig och upplever förändringen på ett visst sätt, är det inte säkert att dina medarbetare eller kunder har samma bild. I och med att en förändring kan upplevas olika beroende på vem du frågar måste du alltid förhålla dig till mottagarna som kommunikatör.

Inspireras utan att plagiera

Även om det kanske inte finns en paketlösning som passar alla betyder det ju inte att det inte finns bra sätt att förhålla sig till förändring och, framförallt, att man inte kan låta sig inspireras av förändringar utanför den egna organisationen. Inte sällan är det bra att lyfta blicken. Högt.

Relaterat innehåll

Inget relaterat innehåll

Hör av dig!

12 + 14 =

Fyll i summan av siffrorna ovan för att visa att du är en människa.

Another View
Brahegatan 30
114 37 Stockholm

info@anotherview.se
0733-67 66 57