Almega

Almega är Sveriges ledande organisation för tjänsteföretag och representerar ett sextiotal olika branscher i tjänstesektorn.

Almega driver ett omfattande opinionsbildning för tjänstesektorns intressen samt förhandlar cirka 160 olika kollektivavtal varje avtalsperiod. En viktig del av verksamheten är att ge medlemsföretagen råd och stöd i alla sorters arbetsgivarfrågor. Another View har sedan 2016 arbetat med Almegas kommunikations- och påverkansavdelning.

En stor utmaning var tidigare att inte fastna i reaktiva kommentarer och inlägg utan istället ta kommandot och skapa en egen agenda för kommunikationsarbetet. Sedan 2016 har Almegas kommunikationsarbete fokuserats kring några, för tjänstesektorn, prioriterade frågor som drivits mycket framgångsrikt. Bland annat aktiv opinionsbildning kring behovet av en reformerad Arbetsförmedling och en modern arbetsmarknadspolitik vilket resulterat i avgörande politiska initiativ. Another View har bistått med strategier och som kreativt bollplank, men också med praktiskt arbete som att skriva debattartiklar, lansera rapporter och producera material till sociala medier.

Another View har även hjälpt Almega med opinionsbildning och löpande kommunikationsarbete i avtalsrörelser, som tillförordnad Presschef (mars – juni 2016) samt som huvudprojektledare för samtliga Almegas aktiviteter under Almedalsveckan 2017.

Referens: Ingrid Hedenvind Brask, Presschef

Hör av dig!

1 + 8 =

Fyll i summan av siffrorna ovan för att visa att du är en människa.

Another View
Brahegatan 30
114 37 Stockholm

info@anotherview.se
0733-67 66 57