Tillsammans skapar vi verklig förändring så att ni når era mål.

Läs mer om vad vi gör

Att förändra en företagskultur, hjälpa till i en akut situation, eller att driva opinion – det är några av alla de saker vi älskar att göra. Vi arbetar nära våra kunder, ofta i långsiktiga uppdrag. Tillsammans får vi människor att tycka att det är kul med förändring. För oss är kommunikation motorn i all förändring och avgörande för framgång. Både vår egen och våra kunders!

Almega

Almega är Sveriges ledande organisation för tjänsteföretag och representerar ett sextiotal olika branscher i tjänstesektorn.

Några av våra kunder

”Att arbeta med Another View känns alltid tryggt. De har stor kompetens i allt från de små frågorna till de större strategiska frågorna. De har hjälpt oss kommunikativt i avtalsrörelser, Almedalskommunikation, opinionsbildning, pressarbete och många andra projekt. De är lyhörda för våra behov, förstår vår verksamhet och är de bästa bollplank man kan önska.”
Ingrid Hedenvind Brask, Presschef Almega

Blogg

På vår blogg hittar du nyheter om oss, men framförallt skriver vi om allt möjligt som intresserar oss. Det kan vara böcker vi läst, människor vi träffat eller samhällsfenomen vi fascineras av.

Another View
Brahegatan 30
114 37 Stockholm

info@anotherview.se
0733-67 66 57

Webbdesign & utveckling | Lakky