Så har vi hjälpt våra kunder

Vi gillar våra kunder. Det blir ju ofta nära band när man har längre samarbeten.
Vi lär oss vad som är knepigt för olika uppdragsgivare, och hur vi bäst hjälper dem.

Att arbeta med Another View känns alltid tryggt. De har stor kompetens i allt från de små frågorna till de större strategiska frågorna. De har hjälpt oss kommunikativt i avtalsrörelser, Almedalskommunikation, opinionsbildning, pressarbete och många andra projekt. De är lyhörda för våra behov, förstår vår verksamhet och är de bästa bollplank man kan önska.

Ingrid Hedenvind Brask, före detta kommunikationschef, Almega