Vi gillar våra kunder. Det blir ju ofta nära band när man har längre samarbeten.
Vi lär oss vad som är knepigt för olika uppdragsgivare, och hur vi bäst hjälper dem.

Några kunder och vad vi har hjälpt dem med:

Almega

Almega är Sveriges ledande bransch- och arbetsgivarorganisation för tjänsteföretag och representerar ett sextiotal olika branscher inom tjänstesektorn.
Läs mer

AniCura

AniCura består av djursjukhus och kliniker specialiserade på sällskapsdjur som arbetar för att skapa en bättre djursjukvård i hela Europa.
Läs mer

IKEM

IKEM är en bransch- och arbetsgivarorganisation som arbetar för hållbara lösningar och goda villkor för Innovations- och kemiindustrierna.
LÄS MER

Internationell teknikkonsult

Kunden är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning som hjälper sina kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering.
Läs mer

Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende och allmännyttig organisation som arbetar för ett internet som bidrar positivt till både människor och samhälle.
Läs mer

IT- och Telekomföretagen

IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för techsektorn, som arbetar för bra villkor och konkurrenskraft inom branschen.
Läs mer

Kompetensföretagen

Kompetensföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som jobbar inom rekrytering, omställning och personaluthyrning.
LÄS MER

Ledande nordiskt företag inom dagligvaruhandeln

Kunden är en ledande aktör inom dagligvaruhandeln med komplexa kommunikativa utmaningar för att möta kundernas förändrade beteenden.
Läs mer

Metria

Metria är ett statligt bolag som med hjälp av geodata analyserar, visualiserar och realiserar förutsättningarna för företag och samhällsbyggnad.
Läs mer

PVF Yrke & utbildning

PVF Yrke & Utbildning utvecklar plåtslagar- och ventilationsbranschen och arbetar med att få fler att söka sig till de två branscherna.
Läs mer

ÅWL Arkitekter

ÅWL är ett arkitektkontor där arkitekter, landskapsarkitekter och ingenjörer arbetar integrerat kring projekten - från skisser till färdiga projekt.
LÄS MER
”Att arbeta med Another View känns alltid tryggt. De har stor kompetens i allt från de små frågorna till de större strategiska frågorna. De har hjälpt oss kommunikativt i avtalsrörelser, Almedalskommunikation, opinionsbildning, pressarbete och många andra projekt. De är lyhörda för våra behov, förstår vår verksamhet och är de bästa bollplank man kan önska.”
Ingrid Hedenvind Brask, kommunikationschef, Almega