Några av våra kunder

Våra uppdrag och kunder varierar över tid. Men en sak har de gemensamt: de vill alla åstadkomma någon typ av förändring. Här kan du läsa om några av våra uppdragsgivare och vad vi gjort tillsammans med dem.

PVF Yrke & Utbildning

PVF Yrke & Utbildning

PVF utvecklar plåtslagar- och ventilationsbranschen genom att arbeta med att få fler att söka sig till de två branscherna.
Almega

Almega

Almega är Sveriges ledande organisation för tjänsteföretag och representerar ett sextiotal olika branscher i tjänstesektorn.
Ledande nordiskt företag inom daglivaruhandeln

Ledande nordiskt företag inom daglivaruhandeln

Kunden har ca 22 000 anställda och är en ledande aktör inom dagligvaruhandeln. De kommunikativa utmaningarna är många då organisationen hela tiden justeras för att möta kundernas förändrade beteenden. Behovet av tydlig förändrings – och internkommunikation är stort.
Internationell teknikkonsult

Internationell teknikkonsult

Kunden är ett affärsområde inom divisionen infrastruktur och har cirka 5000 anställda på fem marknader. Under 2019 implementerade kunden ett nytt arbetssätt som förändrade hur de följde upp mål samt hur de beslutade vilka aktiviteter som skulle genomföras på lång och kort sikt. Arbetssättet blev mer agilt, flexibelt och transparent för alla inom affärsområdet.
ÅWL Arkitekter

ÅWL Arkitekter

ÅWL Arkitekter är ett arkitektkontor där ca 100 arkitekter, landskapsarkitekter och ingenjörer arbetar integrerat kring projekten. ÅWL erbjuder arkitekttjänster inom nybyggnad och ombyggnad för hus och landskap i alla skeden, från tidiga skisser till färdigt projekt.
AniCura

AniCura

AniCura är en grupp framstående djursjukhus och kliniker specialiserade på sällskapsdjur. Företagets idé är att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård. AniCura grundades 2011 och finns på 250 orter i hela Europa.
IT&Telekomföretagen

IT&Telekomföretagen

IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation med ca 1 200 medlemsföretag: Små, nystartade, väletablerade och stora, med sammantaget närmare 100 000 medarbetare. Tillsammans driver och utvecklar de marknaden för IT och telekom i Sverige.
IKEM

IKEM

IKEM (Innovations- och kemiindustrierna i Sverige) företräder svenska och utlandsägda företag. IKEM driver både opinions- och arbetsgivarfrågor under den gemensamma visionen att för hållbar tillväxt utveckla industriella lösningar till de globala samhällsutmaningarna.
Kompetensföretagen

Kompetensföretagen

Kompetensföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som representerar företag inom bemanning, omställning och rekrytering.
Metria

Metria

Metria är ett statligt bolag sprunget ur Lantmäteriet. Man verkar på en expansiv marknad med stor potential, med kontor över hela landet och fyra relativt olika affärsområden.
Internetstiftelsen

Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende allmännyttig organisation som ansvarar för internets svenska toppdomän .se samt driften av toppdomänen .nu.

Another View
Brahegatan 30
114 37 Stockholm

info@anotherview.se
0733-67 66 57

Webbdesign & utveckling | Lakky