Vi har jobbat länge med kommunikation åt både små och stora organisationer. Vi har sett det mesta, och löst många utmaningar åt våra kunder. Vi hjälper gärna dig också.

Våra tjänster

Strategisk kommunikations-rådgivning

När du behöver ett nytt perspektiv. Vi fungerar som rådgivare och bollplank, löpande eller vid särskilda tillfällen.

Politisk analys och rådgivning

Vi kan samhällsliv och politik, och hjälper till med kartläggning och underlag.

Storytelling

Att ha en berättelse är effektivt i kommunikationen. Vi utformar och leder storytellingövningar som skapar gemenskap och stolthet kring verksamheten

Mediamaterial

Vi tar fram material, medielistor och ger råd inför mediekontakter.

Planer och strategier

Spara arbete och minska stressen genom tydliga svar på frågorna varför, vad, hur och vem. Vi hjälper till med planer och strategier.

Kriskommunikation

Helst ska det ju inte hända, men man måste vara förberedd. Vi hjälper till med planering, träning och stöd både före, under och efter en kris.

Budskapsträning

Budskapsträning är användbar i alla sammanhang och hjälper deltagarna att få fram det de verkligen vill berätta oavsett kanal. Vi tränar både ledare och små och stora grupper.

Tillfällig förstärkning av kommunikations-avdelningar

Arbetstopp eller personalbrist? Vi sätter oss snabbt in i verksamheten och är vana att arbetsleda andra.

Förbättrad intern-kommunikation

Förändring kräver förankring. Det är vi experter på.

Processledning och förändrings-kommunikation

Vi hjälper ledningsgrupper och enskilda ledare att nå sina mål genom förankring.

Workshopledning

Vi hjälper till att skapa planeringsdagar och workshops som blir tydliga, strukturerade och kreativa. Även när det finns många olika viljor!

Medarbetar-kommunikation

Dialoger, processer, workshops – vi vet hur man skapar delaktighet i små och stora sammanhang.

Utbildning i kommunikativt ledarskap

Att leda är att kommunicera. Vi hjälper dig att utvecklas på de områden du behöver: budskapsformulering, förändrings-kommunikation, retorik, mötesteknik eller storytelling till exempel.

Textproduktion

Rapporter, pressmeddelanden, webbsidor, sociala medier och presentationer: Ord spelar roll. Vi kan både skriva nytt och redigera befintliga texter.