Almega

Almega är Sveriges ledande organisation för tjänsteföretag och representerar ett sextiotal olika branscher i tjänstesektorn.

Almega driver ett omfattande opinionsbildning för tjänstesektorns intressen samt förhandlar ca 130 olika kollektivavtal varje avtalsperiod. En viktig del av verksamheten är att ge medlemsföretagen råd och stöd i alla sorters arbetsgivarfrågor. Another View har sedan 2016 arbetat med Almegas kommunikationsavdelning.

En stor utmaning var tidigare att inte fastna i reaktiva kommentarer och inlägg utan istället ta kommandot och skapa en egen agenda för kommunikationsarbetet. Sedan 2016 har Almegas kommunikationsarbete fokuserats kring några, för tjänstesektorn, prioriterade frågor som drivits mycket framgångsrikt. Bland annat aktiv opinionsbildning kring behovet av en reformerad Arbetsförmedling och en modern arbetsmarknadspolitik vilket resulterat i avgörande politiska initiativ.

Another View agerade tillförordnad Presschef (mars – juni 2016) samt var huvudprojektledare för samtliga Almegas aktiviteter under Almedalsveckan 2017. Vi har hjälpt Almega med strategi- och löpande kommunikationsarbete i avtalsrörelser, bidragit med strategiskt kommunikationsarbete i samband med bildandet av ett nytt förbund samt deltagit i det löpande kommunikationsarbete under Coronakrisens första del.

Vi har sedan 2016 bistått med strategier och som kreativt bollplank, men också med praktiskt arbete som att skriva debattartiklar, lansera rapporter och producera material till sociala medier. Vi har även gjort en genomlysning av internkommunikationen och varit med och utvecklat ett nytt intranät.

Referens: Ingrid Hedenvind Brask, Kommunikationschef