AniCura är en grupp framstående djursjukhus och kliniker specialiserade på sällskapsdjur. Företagets idé är att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård. AniCura grundades 2011 och finns på 250 orter i hela Europa.

En stor utmaning för AniCura är bristen på veterinärer och djurvårdare. En viktig del i arbetet med att attrahera nya medarbetare är att skapa stolthet hos dem som redan jobbar på AniCura. Another View genomförde därför tillsammans med AniCura en Storytellingdag för Stockholmregionens chefer.

I arbetet ingick även att ta fram stöd till cheferna så att de själva skulle kunna genomföra storytelling på sina egna sjukhus. Vi skrev även en övergripande kommunikationsplan för berättelserna som kom fram under storytellingövningarna i regionen. Another View har även varit tillfälligt projektledar- och kommunikationsstöd i samband med vakanser. Arbetet har främst handlat om kommunikation kring AniCuras omfattande förbättringsarbete, samt innehållsproduktion i de egna kanalerna såsom Facebook och Instagram.