ÅWL Arkitekter

ÅWL Arkitekter är ett arkitektkontor där ca 100 arkitekter, landskapsarkitekter och ingenjörer arbetar integrerat kring projekten. ÅWL erbjuder arkitekttjänster inom nybyggnad och ombyggnad för hus och landskap i alla skeden, från tidiga skisser till färdigt projekt.

Another View har agerat kommunikationspartner i olika projekt och faser. Samarbetet började med att vi tog fram och implementerade en krisplan. Samarbetet fortsatte sedan när vi tillsammans med ledningsgruppen arbetade med ÅWLs vision och värderingar. Målet med arbetet var en enad ledning som lättare kunde implementera både vision och värdering i resten av organisationen. I samband med arbetet tog vi också fram ett ledarkontrakt som beskriver hur ledningsgruppen jobbar tillsammans. Under våren 2019 var Charlotte Mörner Stein tf. kommunikationschef hos ÅWL. Charlotte var ett stöd till ledningsgrupp och de två kommunikatörer som arbetar där. Tillsammans drev vi den interna och externa kommunikationen under tiden rekryteringsprocessen av den nya kommunikationschefen pågick.