IKEM

IKEM (Innovations- och kemiindustrierna i Sverige) företräder svenska och utlandsägda företag. IKEM driver både opinions- och arbetsgivarfrågor under den gemensamma visionen att för hållbar tillväxt utveckla industriella lösningar till de globala samhällsutmaningarna.

En av IKEMs stora utmaningar är att försöka påverka den utbredda, ofta negativa bilden av kemikalier i vår vardag. I samband med sitt 100-års jubileum 2017 ville IKEM fokusera på framtiden istället för att se bakåt. Another View tog fram ett koncept för firandet vilket innehöll framtidsseminarium och festmiddag i samband med IKEMs stämma. Som ett led i hundraårsfirandet skapade IKEM även en Framtidsstyrelse som består av unga representanter från medlemsföretag. Framtidsstyrelsen blev ett bra sätt för IKEM att berätta om sin verksamhet inom påverkan och arbetsgivarfrågor också på längre sikt. Efter genomförd pilot tog Another View fram ett koncept för framtida Framtidsstyrelser. Syftet var att öka kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom medlemsföretagen, men också att stärka bilden av IKEM. Another View har även hjälpt IKEM i arbetet med en ny långsiktig strategi samt genomlysning av kommunikation.

Referens: Magnus Huss, Förbundsdirektör IKEM