Kunden är ett affärsområde inom divisionen infrastruktur och har cirka 5000 anställda på fem marknader. Under 2019 implementerade kunden ett nytt arbetssätt som förändrade hur de följde upp mål samt hur de beslutade vilka aktiviteter som skulle genomföras på lång och kort sikt. Arbetssättet blev mer agilt, flexibelt och transparent för alla inom affärsområdet.

Another View hjälpte till med att implementera och skapa intresse och förståelse för det nya arbetssättet. Tillsammans med ledningen tog vi fram en kommunikationsplan samt agerade projektledare under hela processen. Under arbetet hjälpte vi kunden bland annat med att ta fram en e-learningutbildning som alla medarbetare skulle genomföra, producera filmer som visade värdet av det nya arbetssättet, ta fram material så cheferna på ett enkelt sätt kunde presentera arbetssättet för deras medarbetare samt skrev VD-brev. Another View hjälpte även till med att ta fram en webbplats där både chefer och medarbetare kunde hitta den information som behövdes.