Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende allmännyttig organisation som ansvarar för internets svenska toppdomän .se samt driften av toppdomänen .nu.

Internetstiftelsen ansvarar för den svenska toppdomänen .se samt driften av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten används bland annat till att främja forskning, utbildning och undervisning med inriktning på internet.

Under flera år har Another View hjälpt Internetstiftelsen med kommunikationsarbete. Externt har det handlat om att synas i rätt sammanhang och att sprida kännedom om starka produkter som Bredbandskollen, den årliga undersökningen Svenskarna och Internet samt konferensen Internetdagarna. Allt för att sprida kunskap om Internetstiftelsens arbete att förbättra internet i Sverige. Vi har tagit fram kommunikationsstrategier för lokala utbildningsturnéer och nya satsningar. Another View har även fungerat som kommunikationsrådgivare i samband med rättsprocesser, interna processer och hållbarhetskommunikation. I dag hjälper vi främst Internetstiftelsen med strategiskt stöd.

Referens: Jannike Tillå, Kommunikationschef och chef främjandeverksamheten.