TechSverige är en bransch- och arbetsgivarorganisation med ca 1 200 medlemsföretag: Små, nystartade, väletablerade och stora, med sammantaget närmare 100 000 medarbetare. Tillsammans driver och utvecklar de marknaden för IT och telekom i Sverige.

Another View har i samband med vakanser arbetat med kommunikativt stöd på kansliet. Arbetet har framförallt inneburit proaktiv och drivande kommunikation, både på operativ och strategisk nivå, för att öka kännedomen om branschen, dess utmaningar och utveckling. Another View har även hjälpt TechSverige att utvärdera förändrings- och ledarskapsprogrammet Womentor genom en intervjustudie bland medlemsföretagen.

Referens: Johan Forsberg, kommunikationschef