Kompetensföretagen

Kompetensföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som representerar företag inom bemanning, omställning och rekrytering.

Förbundets medlemmar är allt från småföretag till stora internationella bolag med olika förväntningar och krav. Medlemmarna verkar på en komplex marknad i en svårkommunicerad miljö, något som ställer höga krav både på den interna kommunikationen med medlemmarna samt den externa kommunikationen med viktiga intressenter. Målet med kommunikationen är att nyansera bilden av branschen och visa det värde som medlemmarna bidrar till.

Under våren 2017 fungerade Another View som strategiskt och operativt stöd till förbundsdirektören och övriga inom kansliet. Uppdraget omfattade bland annat att tillsammans med förbundsdirektören sätta en infrastruktur för kommunikationen, arbeta både proaktivt och reaktivt med media, skriva nyhetsbrev till medlemmarna, planera och genomföra politikerbesök, planera och genomföra seminarier i Almedalen, medverka vid nätverksmöten samt hålla i produktionen av rapporter.

Referens: Carina Kit, Kommunikationschef Kompetensföretagen