Ledande nordiskt företag inom daglivaruhandeln

Kunden har ca 22 000 anställda och är en ledande aktör inom dagligvaruhandeln. De kommunikativa utmaningarna är många då organisationen hela tiden justeras för att möta kundernas förändrade beteenden. Behovet av tydlig förändrings – och internkommunikation är stort.

Another View har fungerat som ett strategiskt och operativt stöd i det förändrings- och internkommunikativa arbetet. Tillsammans med kunden har vi tagit fram processer och aktiviteter när olika förändringar ska genomföras. Det har handlat om allt från enklare power points inför ett mindre möte till omfattande planer och aktiviteter när större och mer långtgående förändringar ska implementeras.

Hör av dig!

13 + 15 =

Fyll i summan av siffrorna ovan för att visa att du är en människa.

Another View
Brahegatan 30
114 37 Stockholm

info@anotherview.se
0733-67 66 57