Kunden har ca 22 000 anställda och är en ledande aktör inom dagligvaruhandeln. De kommunikativa utmaningarna är många då organisationen hela tiden justeras för att möta kundernas förändrade beteenden. Behovet av tydlig förändrings – och internkommunikation är stort.

Another View fungerade som ett strategiskt och operativt stöd i det förändrings- och internkommunikativa arbetet. Tillsammans med kunden tog vi fram processer och aktiviteter när olika förändringar skulle genomföras. Det handlade om allt från enklare power points inför ett mindre möte till omfattande planer och aktiviteter när större och mer långtgående förändringar skulle implementeras.