Metria

Metria är ett statligt bolag sprunget ur Lantmäteriet. Man verkar på en expansiv marknad med stor potential, med kontor över hela landet och fyra relativt olika affärsområden.

Metria har ett stort rekryteringsbehov och arbetar intensivt med att förtydliga varumärket, implementera en starkare affärsmässig kultur, etablera ett mer kommunikativt ledarskap samt skapa större engagemang hos medarbetarna.

Another View har fungerat som rådgivare till ledningsgruppen i kommunikationsfrågor. Uppdraget omfattade allt från att tillsammans ta fram, implementera och genomföra processer för öka affärsmässigheten bland alla chefer och medarbetare, ge kommunikativt stöd till cheferna, ge stöd i framtagandet av kommunikationsplan, strategi och aktiviteter för sociala medier samt operativt stöd i den kontinuerliga kommunikationen. Vi arbetade även med Employer branding, workshops, chefsdagar och har tagit fram innehåll och struktur för Metrias två dagar långa årliga företagsträff samt tagit fram en krisplan för bolaget.

Referens: Christina Freese Ingesson, fd Kommunikations- och försäljningschef