Plåt & Ventbyrån utvecklar plåtslagar- och ventilationsbranschen genom att arbeta med att få fler att söka sig till de två branscherna.

Även om plåt och ventilation är framtidsbranscher behövs många fler plåtslagare och ventilationsmontörer än vad som finns idag. 

Båda yrkena har en direkt påverkan på oss som individer och på vårt samhälle i stort. Plåtslagarens arbete med att bygga, utveckla och förvalta plåttaken i vårt land är avgörande för byggnadernas välmående och alla som är i dem. På samma sätt hjälper en ventilationsmontör till att skapa ett bra inomhusklimat, vilket är oerhört viktigt med tanke på att vi spenderar 90 procent av vår livstid inomhus. 

Tillsammans med Plåt & Ventbyrån arbetar Another View med att lyfta branschernas värde och utmaningar mot viktiga målgrupper, med målet att öka branschernas attraktivitet. Givetvis handlar det om att locka fler elever och unga att söka sig till yrkena. Det kan ske genom skolbesök, sociala medier eller att unga yrkesambassadörer från branscherna träffar elever och berättar om yrkena. Arbetet omfattar även att på olika sätt berätta för studie- och yrkesvägledare, föräldrar, politiker och opinionsbildare om vad branscherna kan erbjuda samt vilka utmaningar de står inför för. 

Referens: Kaveh Nowroozi, projektledare