Kategori Kunder

Plåt & Ventbyrån

Plåt & Ventbyrån Plåt & Ventbyrån utvecklar plåtslagar- och ventilationsbranschen genom att arbeta med att få fler att söka sig till de två branscherna. Även om plåt och ventilation är framtidsbranscher behövs många fler plåtslagare och ventilationsmontörer än vad som…

Almega

Almega Almega är Sveriges ledande organisation för tjänsteföretag och representerar ett sextiotal olika branscher i tjänstesektorn. Almega driver ett omfattande opinionsbildning för tjänstesektorns intressen samt förhandlar ca 130 olika kollektivavtal varje avtalsperiod. En viktig del av verksamheten är att ge…

Ledande nordiskt företag inom dagligvaruhandeln

Ledande nordiskt företag inom dagligvaruhandeln Kunden har ca 22 000 anställda och är en ledande aktör inom dagligvaruhandeln. De kommunikativa utmaningarna är många då organisationen hela tiden justeras för att möta kundernas förändrade beteenden. Behovet av tydlig förändrings – och…

Internationell teknikkonsult

Internationell teknikkonsult Kunden är ett affärsområde inom divisionen infrastruktur och har cirka 5000 anställda på fem marknader. Under 2019 implementerade kunden ett nytt arbetssätt som förändrade hur de följde upp mål samt hur de beslutade vilka aktiviteter som skulle genomföras…

ÅWL Arkitekter

ÅWL Arkitekter ÅWL Arkitekter är ett arkitektkontor där ca 100 arkitekter, landskapsarkitekter och ingenjörer arbetar integrerat kring projekten. ÅWL erbjuder arkitekttjänster inom nybyggnad och ombyggnad för hus och landskap i alla skeden, från tidiga skisser till färdigt projekt. Another View…

AniCura

AniCura AniCura är en grupp framstående djursjukhus och kliniker specialiserade på sällskapsdjur. Företagets idé är att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård. AniCura grundades 2011 och finns på 250 orter i hela Europa. En stor utmaning för AniCura är…

TechSverige

TechSverige TechSverige är en bransch- och arbetsgivarorganisation med ca 1 200 medlemsföretag: Små, nystartade, väletablerade och stora, med sammantaget närmare 100 000 medarbetare. Tillsammans driver och utvecklar de marknaden för IT och telekom i Sverige. Another View har i samband…

IKEM

IKEM IKEM (Innovations- och kemiindustrierna i Sverige) företräder svenska och utlandsägda företag. IKEM driver både opinions- och arbetsgivarfrågor under den gemensamma visionen att för hållbar tillväxt utveckla industriella lösningar till de globala samhällsutmaningarna. En av IKEMs stora utmaningar är att…

Kompetensföretagen

Kompetensföretagen Kompetensföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som representerar företag inom bemanning, omställning och rekrytering. Förbundets medlemmar är allt från småföretag till stora internationella bolag med olika förväntningar och krav. Medlemmarna verkar på en komplex marknad i en svårkommunicerad miljö,…

Metria

Metria Metria är ett statligt bolag sprunget ur Lantmäteriet. Man verkar på en expansiv marknad med stor potential, med kontor över hela landet och fyra relativt olika affärsområden. Metria har ett stort rekryteringsbehov och arbetar intensivt med att förtydliga varumärket,…